Đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc tư duy giáo dục; Đổi mới căn bản và toàn diện về chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy - học tập, phương pháp kiểm tra - đánh giá, coi trọng quản lý chất lượng giáo dục; Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; Tăng nguồn lực đầu tư và đổi mới cơ chế giáo dục; Tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật đến trường và hòa nhập vào cuộc sống.
Thứ ba, 1/11/2016, 0:0
Lượt đọc: 4822

Phụ lục 02_Hướng dẫn khám định kỳ và phân loại sức khoẻ học sinh_Mẫu

9599/LT-GDĐT-YT ngày 29/09/2016 v/v hướng dẫn tạm thời công tác tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho học sinh bắt đầu từ năm học 2016-2017.

Tác giả: Sở Giáo Dục
Nguồn tin: http://edu.hochiminhcity.gov.vn/thong-bao/huong-dan-tam-thoi-cong-tac-to-chuc-kham-suc-khoe-dinh-ky-cho-hoc-sinh-bat-dau-c41024-55320.aspx

Tin cùng chuyên mục

87