Đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc tư duy giáo dục; Đổi mới căn bản và toàn diện về chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy - học tập, phương pháp kiểm tra - đánh giá, coi trọng quản lý chất lượng giáo dục; Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; Tăng nguồn lực đầu tư và đổi mới cơ chế giáo dục; Tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật đến trường và hòa nhập vào cuộc sống.
Thứ ba, 22/11/2016, 0:0
Lượt đọc: 321

Lập trình sáng tạo

Phòng thí nghiệm trí tuệ nhân tạo (AILab), Trường ĐH KHTN TP.HCM, với sự hỗ trợ của Lãnh sự quán Mỹ TP.HCM, vừa tiến hành biên dịch nội dung quyển sách “Lập trình sáng tạo” của Trường ĐH Harvard (Mỹ) và cung cấp miễn phí cho đối tượng học sinh, các nhà giáo dục Việt Nam, các bạn trẻ và tất cả mọi người.

Tác giả: Karen Brennan | Christan Balch | Michelle Chung_Harvard Graduate School of Education
Nguồn tin: http://www.ailab.hcmus.edu.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=68%3Agii-thiu-cun-sach-lp-trinh-sang-to&catid=1%3Anews&Itemid=3

Tin cùng chuyên mục

164