Đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc tư duy giáo dục; Đổi mới căn bản và toàn diện về chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy - học tập, phương pháp kiểm tra - đánh giá, coi trọng quản lý chất lượng giáo dục; Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; Tăng nguồn lực đầu tư và đổi mới cơ chế giáo dục; Tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật đến trường và hòa nhập vào cuộc sống.
Thứ sáu, 17/6/2016, 0:0
Lượt đọc: 373

Bảo vệ động vật hoang dã

Hướng dẫn tích hợp vào vào môn Sinh học lớp 7

Tải bộ tài liệu và giáo cụ trên tại trang web của WAR: http://www.wildlifeatrisk.org/new/public/books
Nguồn tin: Đỗ thị Thanh Huyền - Phạm Phương Bình - Trần Văn Quang

Viết bình luận

Tin cùng chuyên mục

163