Đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc tư duy giáo dục; Đổi mới căn bản và toàn diện về chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy - học tập, phương pháp kiểm tra - đánh giá, coi trọng quản lý chất lượng giáo dục; Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; Tăng nguồn lực đầu tư và đổi mới cơ chế giáo dục; Tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật đến trường và hòa nhập vào cuộc sống.
Thứ năm, 14/9/2017, 0:0
Lượt đọc: 358

Công khai thông tin chất lượng giáo dục năm học 2016- 2017_Bieu mau 9b

Tác giả: Trường THPT Trần Hữu Trang
Nguồn tin: Tăng Anh Tuấn

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

88