Đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc tư duy giáo dục; Đổi mới căn bản và toàn diện về chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy - học tập, phương pháp kiểm tra - đánh giá, coi trọng quản lý chất lượng giáo dục; Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; Tăng nguồn lực đầu tư và đổi mới cơ chế giáo dục; Tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật đến trường và hòa nhập vào cuộc sống.
STTKhu vựcTên đơn vịLiên cấpTên miền
1  TH - THCS - THPT CHU VĂN ANhttp://cva.edu.vn/
2  TH - THCS - THPT HÒA BÌNHhttps://thhoabinh.hcm.edu.vn
3  THCS – THPT NGỌC VIỄN ĐÔNGhttps://ngocviendong.hcm.edu.vn
4  THCS NAM VIỆThttp://thptnamviet.edu.vn/
5  THPT BÌNH CHIỂUhttps://thptbinhchieu.hcm.edu.vn
6  THPT HỒ THỊ BIhttps://thpthothibi.hcm.edu.vn
7  THPT PHONG PHÚhttps://thptphongphu.hcm.edu.vn
8  TH-THCS-THPT QUỐC TẾ KHAI SÁNGhttp://renaissance.edu.vn
9  THCS-THPT THẠNH ANhttps://thcs-thptthanhan.hcm.edu.vn
10  THPT DƯƠNG VĂN THÌhttps://thptduongvanthi.hcm.edu.vn
11 Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 1PHỔ THÔNG NĂNG KHIẾU THỂ THAO OLYMPIC http://ptnangkhieuthethaoolympicqtd.hcm.edu.vn
12 Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 1TH - THCS - THPT VIỆT ÚChttp://vas.edu.vn/
13 Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 1THPT CHUYÊN TRẦN ĐẠI NGHĨAhttp://trandainghia.edu.vn/
14 Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 1THPT ERNST THÄLMANNhttps://thpttenloman.hcm.edu.vn
15 Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 1THPT LƯƠNG THẾ VINHhttps://thptluongthevinh.hcm.edu.vn/
16 Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 1THPT NĂNG KHIẾU TDTThttps://thptnangkhieutdtt.hcm.edu.vn
17 Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 1THPT BÙI THỊ XUÂNhttps://thptbuithixuan.hcm.edu.vn
18 Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 1THPT TRƯNG VƯƠNGhttps://thpttrungvuong.hcm.edu.vn
19 Quận 2THPT GIỒNG ÔNG TỐhttps://thptgiongongto.hcm.edu.vn
20 Quận 2THPT THỦ THIÊMhttps://thptthuthiem.hcm.edu.vn
21 Quận 3THPT LÊ QUÍ ĐÔNhttps://thpt-lequydon-hcm.edu.vn/
22 Quận 3THPT MARIE CURIEhttps://thptmariecurie.hcm.edu.vn
23 Quận 3THPT NGUYỄN BỈNH KHIÊMhttp://nguyenbinhkhiem.edu.vn/
24 Quận 3THPT NGUYỄN THỊ MINH KHAIhttps://thptnguyenthiminhkhai.hcm.edu.vn
25 Quận 3THPT NGUYỄN THỊ DIỆUhttps://thptnguyenthidieu.hcm.edu.vn/
26 Quận 3TT GD KT HN - PHÂN HIỆU THPT LÊ THỊ HỒNG GẤMhttps://thptlethihonggam.hcm.edu.vn
27 Quận 4THPT NGUYỄN HỮU THỌhttps://thptnguyenhuutho.hcm.edu.vn
28 Quận 4THPT NGUYỄN TRÃIhttps://thptnguyentrai.hcm.edu.vn
29 Quận 5PT NĂNG KHIẾU ĐẠI HỌC QUỐC GIAhttp://ptnk.edu.vn/
30 Quận 5THPT - THCS VĂN LANGhttps://thpt-thcsvanlang.hcm.edu.vn
31 Quận 5THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONGhttps://thpt-lehongphong-tphcm.edu.vn/
32 Quận 5THPT HÙNG VƯƠNGhttps://thpthungvuong.hcm.edu.vn
33 Quận 5THPT TRẦN HỮU TRANGhttps://thpttranhuutrang.hcm.edu.vn
34 Quận 5THPT TRẦN KHAI NGUYÊNhttps://thpttrankhainguyen.hcm.edu.vn
35 Quận 5TRUNG HỌC THỰC HÀNH - ĐHSPhttp://trunghocthuchanhdhsp.edu.vn/
36 Quận 5TRUNG HỌC THỰC HÀNH SÀI GÒNhttp://thuchanhsaigon.edu.vn/
37 Quận 6THPT NGUYỄN TẤT THÀNHhttps://thptnguyentatthanh.hcm.edu.vn
38 Quận 6THPT MẠC ĐĨNH CHIhttps://thptmacdinhchi.hcm.edu.vn/
39 Quận 6THPT PHẠM PHÚ THỨhttps://thptphamphuthu.hcm.edu.vn
40 Quận 7THPT LÊ THÁNH TÔNhttps://thptlethanhton.hcm.edu.vn
41 Quận 7THPT NAM SÀI GÒNhttps://thptnamsaigon.hcm.edu.vn
42 Quận 7THPT TÂN PHONGhttps://thpttanphong.hcm.edu.vn
43 Quận 7QUỐC TẾ VIỆT NAM - PHẦN LANhttps://truongquoctevietnamphanlan.hcm.edu.vn
44 Quận 7THPT NGÔ QUYỀNhttps://thptngoquyen.hcm.edu.vn/
45 Quận 8THPT CHUYÊN NĂNG KHIẾU TDTT NGUYỄN THỊ ĐỊNHhttps://thptnangkhieutdttnguyenthidinh.hcm.edu.vn
46 Quận 8THPT LƯƠNG VĂN CANhttps://thptluongvancan.hcm.edu.vn
47 Quận 8THPT NGÔ GIA TỰhttps://thptngogiatu.hcm.edu.vn/
48 Quận 8THPT NGUYỄN VĂN LINHhttps://thptnguyenvanlinh.hcm.edu.vn/
49 Quận 8THPT TẠ QUANG BỬUhttps://thpttaquangbuu.hcm.edu.vn
50 Quận 8THPT VÕ VĂN KIỆThttps://thptvovankiet.hcm.edu.vn
123

87