Thứ ba, 4/10/2016, 0:0
Lượt đọc: 380

Điều lệ Công đoàn Việt nam 2013

ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM LẦN THỨ XI THÔNG QUA NGÀY 30 THÁNG 7 NĂM 2013

Nguồn tin: http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Dieu-le-Cong-doan-Viet-Nam-nam-2013-241688.aspx

Tin cùng chuyên mục

163