Đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc tư duy giáo dục; Đổi mới căn bản và toàn diện về chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy - học tập, phương pháp kiểm tra - đánh giá, coi trọng quản lý chất lượng giáo dục; Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; Tăng nguồn lực đầu tư và đổi mới cơ chế giáo dục; Tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật đến trường và hòa nhập vào cuộc sống.
Điều lệHoạt động
Khen thưởngTuyên truyền
Đang online: 6
Hôm nay : 157
Hôm qua : 619
Tuần này : 157
Tuần trước : 4,543
Tháng này : 236,767
Tháng trước: 229,397
Tất cả : 2,843,071

164