Đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc tư duy giáo dục; Đổi mới căn bản và toàn diện về chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy - học tập, phương pháp kiểm tra - đánh giá, coi trọng quản lý chất lượng giáo dục; Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; Tăng nguồn lực đầu tư và đổi mới cơ chế giáo dục; Tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật đến trường và hòa nhập vào cuộc sống.
Thứ ba, 24/11/2015, 0:0
Lượt đọc: 496

Ban Thường trực Cha mẹ Học sinh

Năm học 2015 - 2016

                         


Ông MAI TRÍ DŨNG

Trưởng ban

 

 

Ông DIỆP CẨM BAN 

Phó Trưởng ban

 

 

Ông TRẦN ĐÌNH PHƯƠNG

Phó Trưởng ban

 

 

HỒ KIM PHƯỢNG

Phó Trưởng ban

 

                 

 

ĐỖ THỊ LAN CHI

Thư ký

 

 

Ông PHAN HỮU ĐỨC

Ủy viên

 

 

VÕ TẤN THỌ

Ủy viên

 

 

NGUYỄN THỊ THU NGỌC 

Ủy viên

 

       

 

Ông TRẦN QUỐC TOÀN 

Ủy viên

 

 

Ông NGÔ QUANG SƠN

Ủy viên

 

 

HUỲNH THỊ PHƯƠNG DUNG 

Ủy viên

 

 

Tin cùng chuyên mục

88