Thứ ba, 24/11/2015, 0:0
Lượt đọc: 445

Ban Thường trực Cha mẹ Học sinh

Năm học 2015 - 2016

                         


Ông MAI TRÍ DŨNG

Trưởng ban

 

 

Ông DIỆP CẨM BAN 

Phó Trưởng ban

 

 

Ông TRẦN ĐÌNH PHƯƠNG

Phó Trưởng ban

 

 

HỒ KIM PHƯỢNG

Phó Trưởng ban

 

                 

 

ĐỖ THỊ LAN CHI

Thư ký

 

 

Ông PHAN HỮU ĐỨC

Ủy viên

 

 

VÕ TẤN THỌ

Ủy viên

 

 

NGUYỄN THỊ THU NGỌC 

Ủy viên

 

       

 

Ông TRẦN QUỐC TOÀN 

Ủy viên

 

 

Ông NGÔ QUANG SƠN

Ủy viên

 

 

HUỲNH THỊ PHƯƠNG DUNG 

Ủy viên

 

 

Tin cùng chuyên mục

88