Đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc tư duy giáo dục; Đổi mới căn bản và toàn diện về chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy - học tập, phương pháp kiểm tra - đánh giá, coi trọng quản lý chất lượng giáo dục; Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; Tăng nguồn lực đầu tư và đổi mới cơ chế giáo dục; Tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật đến trường và hòa nhập vào cuộc sống.
Thứ ba, 17/8/2021, 10:24
Lượt đọc: 442

Kế hoạch về thực hiện khảo sát năng lực tiếng Anh của học sinh khối 10 và 11 năm học 2021-2022

- Khối lớp 10 (năm học 2020-2021) sẽ làm bài kiểm tra năng lực tiếng anh vào ngày 19/08/2021, để xếp lớp 11 năm học 2021-2022. - Khối lớp 10 năm học 2021-2022 dự kiến kiểm tra năng lực tiếng anh vào ngày 30/8/2021.

Xin vui lòng nhấp vào link để xem chi tiết:

Tin cùng chuyên mục

87