Đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc tư duy giáo dục; Đổi mới căn bản và toàn diện về chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy - học tập, phương pháp kiểm tra - đánh giá, coi trọng quản lý chất lượng giáo dục; Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; Tăng nguồn lực đầu tư và đổi mới cơ chế giáo dục; Tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật đến trường và hòa nhập vào cuộc sống.
Thứ ba, 31/5/2022, 12:10
Lượt đọc: 14

Hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5 - Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá 25-31/5/2022

Thuốc lá - Mối đe dọa tới môi trường của chúng ta

Tin cùng chuyên mục

86