Đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc tư duy giáo dục; Đổi mới căn bản và toàn diện về chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy - học tập, phương pháp kiểm tra - đánh giá, coi trọng quản lý chất lượng giáo dục; Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; Tăng nguồn lực đầu tư và đổi mới cơ chế giáo dục; Tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật đến trường và hòa nhập vào cuộc sống.
Thứ ba, 24/12/2019, 0:0
Lượt đọc: 536

Chuyên đề giáo dục Pháp luật: Phiên tòa giả định về vi phạm an toàn giao thông

Một số hình ảnh của phiên tòa giả định diễn ra vào 7h30 ngày 23/12/2019 trong giờ sinh hoạt dưới cờ toàn trường

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87