Có 120 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 CHỈ THỊ về thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022 ứng phó với dịch COVID-19, tiếp tục thực hiện đổi mới, kiên trì mục tiêu chất lượng giáo dục và đào tạo
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: datahcmeduvanphong20218ct-800-bgddt2482021121230_2982021202114.PDF
800/CT-BGDĐTChỉ đạo điều hành 25-08-2021
2 Chỉ thị về việc thực hiện nhiệm vụ giáo dục và đào tạo năm học 2019-2020 tại TP. Hồ Chí Minh
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: chithinamhoc2019-2020_268201910.pdf
08/CT-UBNDChỉ đạo điều hànhỦy ban Nhân dân TP. Hồ Chí Minh26-08-2019
3 Chỉ thị về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2019-2020 của ngành Giáo dục
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 2268ctbgddtchithinamhoc19-2019820199_288201910.pdf
2268/CT-BGDĐTChỉ đạo điều hành 10-08-2019
4 Chỉ thị 16/CT-TTg về việc Đẩy mạnh thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 16-2018-ct-ttg-doi_moi_chuong_trinh_sach_giao_khoa_giao_duc_pho_thong_188201820.pdf
16/CT-TTgChỉ đạo điều hànhThủ tướng Chính phủ18-08-2018
5 Chỉ thị 2919/CT-BGDĐT về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2018 – 2019 của ngành Giáo dục
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 2919-2018-ct-bgddt-nhiem_vu_chu_yeu_nam_hoc_20182019_188201820.docx
File thứ 2: 2919-2018-ct-bgddt-nhiem_vu_chu_yeu_nam_hoc_20182019_188201820.PDF
2919/CT-BGDĐTChỉ đạo điều hànhBộ Giáo dục và Đào tạo18-08-2018
6 Công văn 3334/BGDĐT-NGCBQLGD v/v Tăng cường chỉ đạo trong công tác bồi dưỡng thường xuyên giáo viên CBQLGD
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 3334-2018bgddt-ngcbqlgd-tang_cuong_chi_dao_boi_duong_thuong_xuyen_nam_2018_158201811.pdf
3334/BGDĐT-NGCBQLGDChỉ đạo điều hànhBộ Giáo dục và Đào tạo15-08-2018
7 Quyết định 2692/QĐ-BGDĐT Ban hành Quy định về công tác kiểm tra của Bộ Giáo dục và Đào tạo
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 2692-2018-qd-bgddt-ban_hanh_quy_dinh_cong_tac_kiem_tra_307201811.doc
File thứ 2: 2692-2018-qd-bgddt-ban_hanh_quy_dinh_cong_tac_kiem_tra_307201811.PDF
File thứ 3: 2692-2018-qd-bgddt-quy_dinh_cong_tac_kiem_tra_307201811.doc
File thứ 4: 2692-2018-qd-bgddt-bieu_mau_cong_tac_kiem_tra_kem_theo_quy_dinh_307201811.doc
2692/QĐ-BGDĐTChỉ đạo điều hành Bộ Giáo dục và Đào tạo30-07-2018
8 Quyết định 2953/QĐ-UBND về Ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2018-2019 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 2953-2018-qd-ubnd_ke_hoach_thoi_gian_nam_hoc_20182019_207201814.pdf
2953/QĐ-UBNDChỉ đạo điều hànhỦy Ban Nhân dân Tp.Hồ Chí Minh20-07-2018
9 Văn bản 8607/BGDĐT-GDTrH Hướng dẫn dạy học tự chọn cấp THCS và cấp THPT
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 8607-2007-bgddt-gdtrh-huong_dan_day_hoc_tu_chon_thcs_va_thpt_37201822.doc
8607/BGDĐT-GDTrHChỉ đạo điều hànhBộ Giáo dục và Đào tạo01-07-2018
10 Quyết định 522/QĐ-TTg Phê duyệt Đề án “Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018-2025”
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 522-qd-ttg-deangdhnvadinhhuongphanluonghocsinhtronggdpt2018-2025_315201819.pdf
522/QĐ-TTgChỉ đạo điều hànhThủ tướng Chính Phủ31-05-2018
11 Kế hoạch 1779/KH-GDĐT-TC Kế hoạch tuyển dụng viên chức công tác ở các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo - Năm học 2018 - 2019
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 1779-2018-kh-gddt-tc-kehoachtuyendungvienchuc_315201814.pdf
File thứ 2: dondangkydutuyenvienchuc2018_315201814.docx
File thứ 3: mausoyeulylichungvien2018_315201814.doc
1779/KH-GDĐT-TCChỉ đạo điều hànhSở Giáo Dục và Đào Tạo31-05-2018
12 Chỉ thị 6036/CT-BGDĐT Về việc tăng cường thực hiện phòng, chống tác hại của thuốc lá và lạm dụng đồ uống có cồn trong ngành Giáo dục
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 6036-2014-ct-bgddt-phongchongtachaithuoclatrongnganhgiaoduc_305201816.doc
6036/CT-BGDĐTChỉ đạo điều hànhBộ Giáo dục và Đào tạo 30-05-2018
13 Văn bản 2437/GDDT-VP Về việc tiếp các đoàn khách nước ngoài 2437/GDDT-VPChỉ đạo điều hànhSở Giáo Dục và Đào Tạo28-05-2018
14 Văn bản 3364/GDĐT-VP Về Quy định việc tiếp khách nước ngoài , hoạt động tư vấn du học và hoạt động quảng cáo trong nhà trường
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 3364-2014-gddt-vp_285201819.pdf
3364/GDĐT-VPChỉ đạo điều hànhSở Giáo Dục và Đào Tạo28-05-2018
15 Văn bản 2352/GDĐT-HSSV Về nghiêm cấm các hoạt động quảng cáo trong nhà trường.
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 2352-2012-gddthssv_285201819.doc
2352/GDĐT-HSSVChỉ đạo điều hànhSở Giáo Dục và Đào Tạo28-05-2018
12345678

 

TRƯỜNG THPT TRẦN HỮU TRANG 

 Địa chỉ: 276 Trần Hưng Đạo B_ Phường 11_Quận 5 

 Email: c3tranhuutrang.tphcm@moet.edu.vn

 Điện thoại: (+84) 028 38 552 727