Đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc tư duy giáo dục; Đổi mới căn bản và toàn diện về chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy - học tập, phương pháp kiểm tra - đánh giá, coi trọng quản lý chất lượng giáo dục; Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; Tăng nguồn lực đầu tư và đổi mới cơ chế giáo dục; Tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật đến trường và hòa nhập vào cuộc sống.
Cập nhật : 0:0 Thứ sáu, 20/7/2018
Lượt đọc: 111

Quyết định 2953/QĐ-UBND về Ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2018-2019 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Số/Ký hiệu: 2953/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 17/7/2018
Ngày có hiệu lực: 17/7/2018
Người ký: Nguyễn Thi Thu
Cơ quan ban hành:
Trích yếu:
File đính kèm:
File thứ 1: 2953-2018-qd-ubnd_ke_hoach_thoi_gian_nam_hoc_20182019_207201814.pdf
Nội dung:

Tin cùng chuyên mục

86