Đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc tư duy giáo dục; Đổi mới căn bản và toàn diện về chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy - học tập, phương pháp kiểm tra - đánh giá, coi trọng quản lý chất lượng giáo dục; Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; Tăng nguồn lực đầu tư và đổi mới cơ chế giáo dục; Tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật đến trường và hòa nhập vào cuộc sống.
Cập nhật : 0:0 Thứ tư, 15/8/2018
Lượt đọc: 257

Công văn 3334/BGDĐT-NGCBQLGD v/v Tăng cường chỉ đạo trong công tác bồi dưỡng thường xuyên giáo viên CBQLGD

Số/Ký hiệu: 3334/BGDĐT-NGCBQLGD
Ngày ban hành: 7/8/2018
Ngày có hiệu lực: 7/8/2018
Người ký: Nguyễn Hữu Độ
Cơ quan ban hành:
Trích yếu:
File đính kèm:
File thứ 1: 3334-2018bgddt-ngcbqlgd-tang_cuong_chi_dao_boi_duong_thuong_xuyen_nam_2018_158201811.pdf
Nội dung:

Tin cùng chuyên mục

86