Đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc tư duy giáo dục; Đổi mới căn bản và toàn diện về chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy - học tập, phương pháp kiểm tra - đánh giá, coi trọng quản lý chất lượng giáo dục; Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; Tăng nguồn lực đầu tư và đổi mới cơ chế giáo dục; Tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật đến trường và hòa nhập vào cuộc sống.
Cập nhật : 0:0 Thứ hai, 26/8/2019
Lượt đọc: 145

Chỉ thị về việc thực hiện nhiệm vụ giáo dục và đào tạo năm học 2019-2020 tại TP. Hồ Chí Minh

Số/Ký hiệu: 08/CT-UBND
Ngày ban hành: 21/8/2019
Ngày có hiệu lực:
Người ký: Lê Thanh Liêm
Cơ quan ban hành:
Trích yếu:
File đính kèm:
File thứ 1: chithinamhoc2019-2020_268201910.pdf
Nội dung:

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

88