Đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc tư duy giáo dục; Đổi mới căn bản và toàn diện về chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy - học tập, phương pháp kiểm tra - đánh giá, coi trọng quản lý chất lượng giáo dục; Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; Tăng nguồn lực đầu tư và đổi mới cơ chế giáo dục; Tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật đến trường và hòa nhập vào cuộc sống.
Thứ bảy, 12/5/2018, 0:0
Lượt đọc: 1001

Báo cáo tổng kết năm học 2017 - 2018 trực tuyến

Thời hạn hoàn thành báo cáo trực tuyến trước ngày 28/05/2018

(Thầy/cô click vào "thực hiện" để lập báo cáo trực tuyến)

1. Mã báo cáo

     + Khối THPT: 1031

     + Khối THCS: 4162

2. Liên kết gửi báo cáo trực tuyến:

    + Báo cáo của trường THCS, THPT, trường Trung học có nhiều cấp học:     thực hiện

    + Báo cáo môn học của trường Trung học:                thực hiện

3. Lưu ý

   - Các môn học, hoạt động cần báo cáo: Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học, Ngữ Văn, Lịch sử, Địa lý, Ngoại ngữ, Giáo dục công dân, Công nghệ, Thể dục, Giáo dục quốc phòng và an ninh, Tự chọn – NN2, Tự chọn – Tin học, Nghề phổ thông, Giáo dục ngoài giờ lên lớp, Giáo dục hướng nghiệp, Âm nhạc, Mỹ thuật (Môn Công nghệ báo cáo theo từng phân môn).

            - Nếu Tổ CM là Tổ của các thành viên cùng môn học thì số liệu báo cáo là số liệu của cả Tổ CM.

             - Nếu Tổ CM là Tổ của các thành viên của nhiều Nhóm môn học thì số liệu báo cáo là số liệu của Nhóm theo Môn học.

4. Cách thực hiện:

1. Bước 1: Tải file nội dung cần chuẩn bị 

2. Bước 2:Thực hiện báo cáo trên file word

3. Bước 3: Copy từng từng nội dung trong file vào Bản báo cáo 

4. Bước 4: Chọn "Gửi cho tôi bản sao câu trả lời của tôi" (như hình)

                        

          ("Bản sao câu trả lời của tôi" sẽ gửi về mail của người lập báo cáo)

5. Bước 5: Click  vào "I'm not robot"

 

     xuất hiện "Select all image ..."

6. Bước 6: Click chọn ảnh theo yêu cầu ... --> Clck chọn VERIFY

7. Bước 7: Click vào gửi.

      + File "Báo cáo gửi về Sở Giáo Dục 

      + File "Bản sao câu trả lời" được gửi về mail mà giáo viên khai báo ở mục: Địa chỉ email (Email của bạn)

Nguồn tin: http://www.hcm.edu.vn/thong-bao/huong-dan-bao-cao-tong-ket-nam-hoc-2017-2018-phong-gddt-truong-thcs-thpt-pt-nhi-c41000-60030.aspx

87