Đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc tư duy giáo dục; Đổi mới căn bản và toàn diện về chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy - học tập, phương pháp kiểm tra - đánh giá, coi trọng quản lý chất lượng giáo dục; Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; Tăng nguồn lực đầu tư và đổi mới cơ chế giáo dục; Tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật đến trường và hòa nhập vào cuộc sống.
Chủ nhật, 3/12/2017, 0:0
Lượt đọc: 731

Bài giảng Tập huấn Phương pháp Giáo dục theo định hướng STEM

Tác giả: Britishcouncil _ Newton Fund _ Bộ Giáo Dục và Đào Tạo _ Exscitec
Nguồn tin: https://www.britishcouncil.vn/sites/default/files/tong_hop_link_tai_lieu_tap_huan_stem_thang_8_0.pdf

164